Wille Rydman (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
263
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Date

Ordförande! Det har många gånger blivit sagt vid Nordiska rådets möten att vi är starkare tillsammans, och om vi på riktigt vill utnyttja den styrka vi har i det nordiska samarbetet måste vi också samarbeta på internationella arenor. Problemet har varit att vi inte har koncentrerat oss så väldigt mycket på sådana frågor som på riktigt är viktiga för oss. Om vi vill att vår internationella verksamhet ska effektiviseras måste vi ha vissa prioriteringsområden som vi koncentrerar oss mera på än på andra områden.

Jag vill än en gång tacka Britt Lundberg som agerade som ordförande i den internationella arbetsgruppen för Nordiska rådet. Hon var jätteduktig, och även om vi har en del olika synpunkter när det gäller internationella frågor mellan våra politiska grupper i Nordiska rådet har hon som ordförande för den internationella gruppen lyckats göra sådana kompromissförslag som i slutändan blev godkända av alla politiska grupper i Nordiska rådets presidium. Stort tack, Britt! Med den här strategin är det lätt att fortsätta det internationella samarbetet i Nordiska rådet.