Anna-Maja Henriksson (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
278
Speaker role
Udvalgets talsperson
Date

Fru talman! Jag har äran att presentera välfärdsutskottets betänkande

över medlemsförslaget om nordiskt medborgarskap. Förslaget har ursprungligen lagts fram av mittengruppen, och det betänkade som vi behandlar i dag har gjorts utgående från

grundliga diskussioner, remiss till nationella myndigheter, genomgång av rapporter, belysningar av de praktiska problem som medborgarna i våra nordiska länder möter när de flyttar från ett nordiskt land till ett annat.

I utskottet kunde vi enas om följande förslag: Nordiska rådet rekommenderar de nordiska

regeringarna att för det första införa ömsesidigt erkännande av e-identifikation inom Norden, för det andra låta de nordiska ländernas folkbokföringsmyndigheter erkänna varandras identifikation av medborgarna i Norden, och, för det tredje, säkra att de nordiska ländernas e-identifikation- och e-signatursystem igenkänns och erkänns över gränserna.

Förslaget om ett gemensamt nordiskt e-ID har till syfte att få medborgarna i Norden att verka i en nordisk vardag utan problem med att identifiera sig. Dessutom rekommenderas Nordiska ministerrådet att i samarbete med Nordiska rådet genomföra rundabordssamtal med bankerna och näringslivet för att diskutera användandet av personnummer som ett villkor för att ingå avtal samt för att säkra att användandet av det gemensamma nordiska e-ID:et blir så smidigt som möjligt.

Bästa vänner! Ambitionen med förslaget är att de nordiska medborgarna ska kunna leva, arbeta, studera och flytta inom Norden på ett så smidigt sätt som möjligt och inte behöva oroa sig för onödig byråkrati. Det handlar alltså om att avskaffa gränshinder, och det handlar om att ta steget in i den digitala framtiden, där Norden behöver vara föregångare.

Åtgärderna som finns i betänkandet skulle stödja Norden som föregångare vad gäller digitala lösningar, och vi vet alla att det är dagens melodi. Åtgärderna skulle också stödja oss invånare i Norden, liksom våra företag. Det skulle innebära att näringslivet kunde sköta sina ärenden behändigt, oberoende av land.

Här i salen talade vi i går om att vi vill vara världens mest integrerade region. Det kanske vi är i dag, men med det här steget har vi möjlighet att bli ännu bättre. Jag hoppas att vi kan jobba vidare med den här viktiga frågan och se till att den inom en snar framtid blir verklighet i alla våra nordiska länder. Ett hjärtligt tack för ett mycket konstruktivt samarbete i välfärdsutskottet i denna fråga.