Ketil Kjenseth (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
279
Speaker role
Mittengruppens talesperson
Date

Fri bevegelse over grensene i Norden og passfrihet er en del av det nordiske gullet vi gjennom Nordisk råd har skapt – eller også et viktig arvesølv vi skal forvalte, ettersom en ser det. Vi må imidlertid fortsette å grave etter mer gull i Norden. Det finnes fortsatt mange grensehindre å rive mellom våre land. Noen av dem hindrer nordiske borgere i å bosette seg, arbeide og studere fritt i de nordiske landene.

Det er på tide at det nordiske samarbeidet går videre fra å være et papirløst og litt ungdommelig rotete kjærlighetsforhold til å bli et mer digitalisert ekteskap, som kan imøtekomme våre borgeres liv. Målet må være at alle nordiske borgere skal behandles likt, uansett hvilket nordisk land de bosetter seg i.

Midtengruppens forslag har disse ambisjonene i seg. Å peke på et felles nordisk borgerskap og personnummer er store skritt på veien mot å rive grensehindre og skape større muligheter for den enkelte og for vårt fellesskap. Et eksempel på at arbeidet går framover, er at den norske regjeringen nå har foreslått å tillate dobbelt statsborgerskap i Norge, som det siste land i Norden. Det er en god mulighet for at det blir flertall for dette i Stortinget i høst.

En felles e-ID og e-signatur vil bli enda et godt skritt framover med å fjerne digitale fartshumper landene imellom, i en tid der sterke krefter arbeider for strengere grensekontroll og dermed mindre nordisk samhandel. Dette er et helt konkret tiltak. Samtidig er det også viktig å peke på den store jobben som bankene og finansinstitusjonene har gjort for å utvikle digitale betalingsløsninger og identifisering. Så det å spille på et offentlig–privat-samarbeid når det gjelder sånne løsninger, er viktig framover. Bare for noen få dager siden inngikk Gotland-baserte Payex og de norske bankene et samarbeid om Vipps, som en ny betalingsløsning.

Vi må også se rundt oss. Estland har etablert seg på X-road-plattformen. Med personnummeret og folkeregisteret har vi enda store muligheter i Norge for å skape mer gull i Norden. Gjennom å etablere felles biobanker må vi bruke disse mulighetene til å lete etter nye løsninger i en verden som går mot 9 milliarder, og hvor vi i Norden har strukturer innenfor helse som kan hjelpe oss til å skape disse nye mulighetene. Så dette er et godt skritt framover for oss.