Bente Stein Mathisen (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
281
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Date

Konservativ gruppe mener også at dette medlemsforslaget er både spennende og fremtidsrettet og kan bidra til å redusere en del av de grensehindringene vi har i Norden. Elektronisk ID er en nøkkel til banktjenester, arbeid, studier og handel over grensene. Elektronisk ID kan forholdsvis enkelt tilpasses til å gjelde hele Norden, og vi i Nordisk råd er jo opptatt av at det skal være enkelt å flytte på seg, bo, studere eller drive næringsvirksomhet på tvers av de nordiske grensene.

Bruk av eID krever ikke at personnummeret er det samme i hele Norden. Det kreves bare at borgernes identitet kan knyttes til offentlige grunndata som hvert enkelt land har om de enkelte borgere. Slike grunndata er folkeregister, sykepengeregister, dagpenge- eller pensjonsregister. eID kan dermed betegnes som en nøkkel som kan låse opp dørene som er stengt dersom man ikke har personnummer i det landet man oppholder seg i. Det er heller ikke nødvendig å lage nye eID-er som er felles nordiske. Vi kan benytte de eID-ene som vi allerede bruker i hvert enkelt land. EUs forordning om eID og tjenester til bruk ved elektroniske transaksjoner slår allerede fast at landene skal akseptere elektronisk ID som er utstedt i andre EU-land, på linje med det man selv utsteder. Pilotstudier som er gjennomført i Sverige og Norge, viser at dette er vellykket.

E-identifikasjon benyttes allerede, bl.a. som legitimasjon i form av kodebrikker når det gjelder banktjenester, og koder som gir tilgang og adgang til offentlige tjenester. Ifølge fagdirektøren i Direktoratet for forvaltning og ikt i Norge har vi i dag noen av de beste elektroniske løsningene i verden, og dersom vi samarbeider, kan vi altså få noen av verdens beste systemer på tvers av de nordiske landegrensene. Derfor er det viktig å utvikle dette videre, slik at mobiliteten mellom våre land kan bli enda bedre, og at noen irriterende grensehindre kan fjernes.