Katri Kulmuni (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
283
Person
Speaker role
Mittengruppens talsperson
Date

Arvoisa puheenjohtaja! Jäsenehdotus pohjoismaisesta kansalaisuudesta on muokkautunut konkreettiseen muotoon sähköisestä tunnistautumisesta ja henkilötunnuksista. On erittäin tärkeää, että tämä jäsenehdotus kuitenkin etenee nyt tällaisessa muodossa.

On valitettavaa, että edelleenkin Pohjoismaiden välillä on erittäin paljon rajaesteitä liittyen ihmisten opiskeluun, työntekoon ja monenlaisiin kysymyksiin, jotka voivat ehkä olla suuressa kuvassa pieniä mutta ihmisten arjen kannalta aivan todella suuria.

Meillä kaikilla Pohjoismailla on jo erittäin hyvät sähköiset tunnistautumisjärjestelmät olemassa. Ne kehittyvät. Meillä on kaikilla myös olemassa erittäin vahva henkilönumerojärjestelmä, mutta onhan se aika hullunkurista, että jos haluaa vuokrata asunnon toisesta Pohjoismaasta tai avata pankkitilin tai hankkia kuntosalijäsenyyden, täytyisi hankkia sen maan henkilötunnus, vaikka meillä kaikilla Pohjoismailla on jo olemassa erittäin vahvat omat henkilötunnuksemme.

Sopimuspohjaisesti tämä asia pystyttäisiin varmastikin sopimaan, että suomalainen tunnus on voimassa Ruotsissa siinä missä ruotsalainenkin ja taas vastavuoroisesti toisinkin päin. Tämä ei käsittääkseni toisi minkäänlaisia lisäkuluja, kun se pystytään sopimuspohjaisesti tekemään, eli olemassa olevat numerot ovat ihan yhtä arvokkaita, olivat ne missä Pohjoismaassa tahansa.

Sitten toki kansallisesti on tärkeää, kun esimerkiksi Suomessa nyt ollaan uudistamassa meidän henkilötunnusjärjestelmäämme, että se tehdään hyvässä yhteistyössä myös muiden Pohjoismaiden kanssa, eli että kun luodaan uutta, se on aina myös synkronissa muiden Pohjoismaiden kanssa. Tärkeää olisi, että nämä meidän kansalliset järjestelmämme saadaan nyt keskustelemaan muiden Pohjoismaiden kanssa. On ihan selvää, että kun yhä useammat palvelut menevät sähköiseen muotoon, tämä kyllä auttaisi satojatuhansia pohjoismaalaisia, jotka liikkuvat maasta toiseen.

Skandinavisk oversættelse

Ärade ordförande! Medlemsförslaget om nordiskt medborgarskap har fått en konkret form om elektronisk identifiering och personnummer. Det är mycket viktigt att detta medlemsförslag går vidare i denna form. Det är beklagligt att det fortfarande finns väldigt många gränshinder när det gäller människors studier, arbete och många slags frågor som kan vara små i ett stort perspektiv men mycket stora i människors vardag. Vi har mycket bra elektroniska system för identifikation i alla nordiska länder. De utvecklas. Vi har alla också mycket starka personnummersystem, men visst är det ganska komiskt att om man vill hyra en bostad i ett annat nordiskt land eller öppna ett bankkonto eller skaffa ett medlemskap på ett gym så måste man skaffa ett personnummer i det landet, trots att vi redan har mycket starka personnummer i alla nordiska länder. Vi kunde säkert via avtal enas om att ett finländskt personnummer gäller i Sverige på samma sätt som ett svenskt och vice versa. Detta skulle enligt min uppfattning inte ge upphov till några extra utgifter eftersom det kunde göras på avtalsbasis så att de nuvarande numren är lika värdefulla i alla nordiska länder. Ur ett nationellt perspektiv är det dock viktigt att då vi till exempel nu i Finland förnyar vårt personnummersystem så görs det i gott samarbete med de andra nordiska länderna, det vill säga då vi skapar något nytt bör det alltid ske synkroniserat med de andra nordiska länderna. Det vore viktigt att få våra nationella system att kommunicera med de övriga nordiska länderna. Det är helt klart att då allt fler tjänster blir digitala så skulle detta hjälpa hundratusentals nordbor som korsar gränserna.