371. Paavo Arhinmäki (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
371
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Date

Arvoisa herra puheenjohtaja! Ensinnäkin pitää arvostaa sitä intohimoa, jolla edustaja Elo tähän asiaan on suhtautunut. Hän ei ole osallistunut aikaisempina päivinä keskusteluihin, kompromissin tekemiseen, ylipäätänsä Pohjoismaiden neuvoston työskentelyyn, mutta tulee nyt suoraan lentokentältä ja Mosambikista ja kritisoi sitä työtä ja sitä ratkaisua, joka täällä on pyritty löytämään kaikkien muiden ryhmien kesken.

Arvoisa puheenjohtaja! Olen itse toiminut Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana. Olen tehnyt töitä kymmenen vuotta sen eteen, että suomen ja islannin kielen asema paranee täällä, ja nyt tämä on askel parempaan suuntaan.

On tärkeää, että Pohjoismaiden neuvostossa riippumatta kielitaidosta jokaisella parlamentaarikolla pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet toimia. Me emme voi sulkea tätä kerhoksi, jossa vain ne, jotka osaavat skandinaviskaa, voivat toimia. Sen vuoksi tämä on hyvä askel, ja seuraava askel kompromissin mukaan pyritään ottamaan vuoden päästä.

Skandinavisk oversættelse

Ärade herr ordförande! För det första måste man beundra den passion som ledamot Elo visat i denna fråga. Han har inte deltagit i diskussionerna under dessa dagar, i att utarbeta kompromissen eller i Nordiska rådets arbete överhuvudtaget, men kommer nu direkt från flygplatsen och Moçambique och kritiserar arbetet och den lösning som alla andra grupper här har eftersträvat. Ärade ordförande! Jag har själv varit ordförande för Finlands delegation. Jag har arbetat i tio år för att stärka finskans och isländskans ställning här, och detta är ett steg i rätt riktning. Det är viktigt att alla parlamentariker i Nordiska rådet oberoende av språkkunskaper har lika möjligheter och rättigheter att arbeta. Vi kan inte göra detta till en privat klubb där bara de som behärskar skandinaviska kan arbeta. Därför är detta ett bra steg, och enligt denna kompromiss strävar vi efter att ta följande steg om ett år.