Johanna Karimäki (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
408
Speaker role
Mittengruppens talesperson
Date

Ärade president, kära nordiska vänner! Det skulle vara fint om man kunde titta på nordiska nyheter eller populära serier som Skam i alla nordiska länder. Tillgången till grannländernas tv-kanaler är viktig för den gemensamma språksförståelsen i Norden och utskottet för kunskap och kultur ser geoblockering som ett gränshinder mellan de nordiska länderna i och med att de är en barriär för kulturutbytet.

Medborgarnas förändrade medievanor, där ett ökande antal människor, i stället för att se på tv, använder digitala streamingtjänster på sina datorer. Men en stor del av det populäraste materialet, också sådant som är producerat i Norden, är nämligen geoblockerat för visning i andra nordiska länder. Ärendet är komplext, med många intressenter och aktörer: upphovsrättsorganisationer, multinationella mediebolag, public service-bolag,

enskilda upphovsmän. Dessa ska självklart ha ersättning för det arbete och de tjänster de utför och ger medborgarna. Samtidigt finns en önskan om att öka tillgången till nordisk tv via bolagens play-funktioner genom att avskaffa geoblockering.

Det pågår ett arbete inom EU som syftar till att öka tillgången till europeiska digitala tv-tjänster. Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag som skulle öka tillgången till nordisk och europeisk tv via tv-bolagens play-tjänster. Problemet är att förslaget fortsatt ger tv-bolagen rätt att geoblockera när de tycker att det är motiverat, det vill säga när de vet att de kan sälja visningsrätterna till andra länder i Norden och resten av världen. Det rör sig om populära tv-serier, sport och filmer. Förslaget innebär således inte, om det går igenom, att allt innehåll som finns på tv-bolagens play-tjänster kommer att släppas fritt. Förslaget diskuteras för närvarande i EU-parlamentet och omröstning förväntas före jul.

Utskottet inser att ärendet är komplext med juridiska och ekonomiska implikationer och vill därför rekommendera Nordiska ministerrådet att utreda vad som skulle krävas, juridiskt och ekonomsikt, för att de nordiska länderna skulle kunna avskaffa geoblockering. Utredningen bör också redogöra för utvecklingen på området inom EU, samt vad som skulle krävas för att de nordiska public service-bolagen förhandlade gemensamt med upphovsrättsorganisationerna. Jag hoppas att utredningen ska leda till lösningar för det bästa för oss alla. Tack, herr ordförande.