16. Lars Løkke Rasmussen (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
16
Speaker role
Danmarks statsminister
Date

Tak for det. Det er en glæde igen i år at kunne få lov at adressere Nordisk Råd. Jeg deler jo fuldstændig det, der også var min svenske kollega Stefan Löfvens indfaldsvinkel i beskrivelsen af de nordiske lande. Vi er jo grundlæggende trygge og sikre lande, og det er en tryghed, vi skal værne om, og som udfordres på forskellig vis. Vi kan aldrig læne os tilbage.

Så sent som i dag, her kl. 13, har det danske politi redegjort for den irakiske efterretningstjenestes aktiviteter i Danmark - forsøg på at lave attentat på i Danmark boende irakere. Takket være et tæt samarbejde med bl.a. norsk og svensk politi er der anholdt en norsk iraner, og politiet er i gang med efterforskningen.

Det er jo bare endnu et eksempel på, at den tryghed, vi tager for givet, netop ikke kan tages for givet. Vi skal være beredte på at udvikle og tilpasse os, når verden omkring os ændrer sig. Vi har set alvorlige cyberangreb, og i andre lande har vi set eksempler på, at der har været gennemført koordinerede påvirkningskampagner med bl.a. falske informationer i et forsøg på at påvirke udfaldet af demokratiske valg. Det er en ganske bekymrende udvikling. 

Samtidig betyder digitaliseringen og den nye, mere fragmenterede medievirkelighed, at truslen fra cyberangreb og påvirkningskampagner er mere alvorlig i dag, end vi har set det tidligere. Emnerne står højt på dagsordenen i en række andre lande, de står højt på den europæiske dagsorden, og den danske regering har også styrket indsatsen mod cybertrusler betydeligt. I år har vi indgået en 6-årig aftale på forsvarsområdet med et bredt parlamentarisk flertal i det danske Folketing, som tilfører cyberområdet 1,4 mia. DDK, og vi har lanceret en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed, som skal styrke indsatsen mærkbart på tværs af samfundet. 

Sidste år, i 2017, nedsatte den danske regering en tværministeriel taskforce til imødegåelse af påvirkningsoperationer med deltagere fra Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste. For kun ved at intensivere samarbejdet på tværs af myndighederne kan vi sikre en tilstrækkelig stærk modstandskraft mod udenlandske forsøg på at påvirke det kommende danske folketingsvalg. 

Vi har i Danmark allerede styrket og koordineret myndighedsindsatsen mod udenlandske påvirkningskampagner. Sidste år gennemførte vi en større analyse af trusler, og myndighederne har siden da forberedt sig på at kunne imødegå de trusler, som analysen har kortlagt. 

Senest har vi udbygget den hidtidige indsats med en handlingsplan, der blev præsenteret for offentligheden den 7. september i år. Handlingsplanen indeholder 11 initiativer, der skal beskytte vores demokrati - og særlig det kommende folketingsvalg - mod påvirkningskampagner fra udlandet, og den er bl.a. inspireret af den svenske plan for at beskytte det nu overståede valg til Riksdagen og er på den måde jo et helt praktisk og håndgribeligt eksempel på, hvordan vi i det her nordiske regi kan vidensdele og inspirere hinanden.

Så jeg vil bare slutte af med at slå fast, at den danske regering tager truslerne fra cyberangreb og påvirkningskampagner meget alvorligt. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi står sammen, os her i den nordiske kreds, om at imødegå de trusler, der er rettet mod vores ganske unikke samfund. Tak for ordet.