24. Martin Kolberg (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
24
Speaker role
S-gruppens talsperson
Date

Hvis det fortsatt er mulig, vil jeg gjerne rette denne replikken til den danske statsministeren.

Det synes som vi er veldig enige her. Dere er veldig enige dere imellom, og vi er sikkert veldig enige om at vi skal ha en veldig trygg og god bruk av moderne teknologi, og at vi må gjøre hva vi kan for å beskytte oss mot angrep teknologisk. 

Men det vi også synes veldig enige om, er at et robust og skikkelig demokrati er det viktigste vi kan stille opp med når det gjelder manipulasjon utenfra. Da er det veldig viktig at vi har et tillitsbasert samfunn. Det jeg da vil framføre på vegne av den sosialdemokratiske gruppen, er at vi må være veldig aktpågivende overfor forskjellsutvikling i de nordiske samfunn, at forskjellene øker, og at det foregår stigmatisering av grupper på etnisk og religiøst grunnlag.

Er vi, Løkke Rasmussen, enige om at dette må bekjempes med alle virkemidler, også i våre nasjonalforsamlinger, som et viktig virkemiddel for nettopp å hindre manipulasjon utenfra mot de nordiske samfunnene?