150. Anne Berner (Svar på replik)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
150
Person
Speaker role
Finlands samarbejdsminister
Date

Tack för dessa inlägg! Jag är helt överens om att den digitala infrastrukturen är en av de centrala frågorna. Hur den ska finansieras, och också hur mycket det ska vara via marknaden och bolagen, och hur mycket staten ska bidra till detta. Vi har lite olika strukturer i våra nordiska länder just nu. Vi har också lite olika sätt för hur vi äger eller är delägare inom  telekommunikationssektorn. Den finska staten har ganska lite, andra har lite mer.

Det här har vi faktiskt också lite berört då vi haft diskussioner kring hur infrastruktur överhuvudtaget ska finansieras i Norden i framtiden och med vilka förutsättningar, hur mycket vi som samhälle ska vara delaktiga i detta. Det här är inte en enkel fråga att lösa, och det är något som också bör beröras i parlamenten i våra länder.

Den andra frågan kring eID är att vi i Finland just nu har precis den här frågan på bordet. Då vi haft ett system där det varit mycket kring mobila bankID-system har vi haft problem med att markanden varit väldigt centraliserad och kostnaderna gått upp, och vi har haft svårt att få det här brutet. Nu analyserar vi om det kan finnas olika möjligheter, kan vi hitta olika lösningar, och ska det finnas något offentligt deltagande i detta eller inte.

Dessa behöver inte nödvändigtvis utesluta varandra, det kan också finnas olika vägar. Huvudsaken är att vi har olika sätt att acceptera e-identifikationer. Frågan är hur vi kan komma samman inom teknologin. De tekniska lösningarna är inte en så stor svårighet, men processerna bakom dem är ett stort frågeteckan som vi ännu har många öppna frågor kring. Det här är någonting som vi måste arbeta på, och inom det arbetet har vi faktiskt också ganska bra utbyte på tjänstemannanivå just nu. Jag är helt överens om att vi måste hitta en gemensam lösning för det. Så på den sidan kommer vi vidare.

5G är någonting där vi kommit ganska bra framåt, och vi skulle ha väldigt bra förutsättningar att vara ledande i Norden. Finland har redan givit ut sina spektrum och frekvenser. Vi väntar förstås på att de andra länderna i Norden ska göra lika så att vi skulle få en gemensam marknad där teknologin kan utvecklas.

Det är inte bara fråga om infrastruktur och frekvenser, det uppstår också konsumentprodukter och tekonologi för industrin att använda sig av. Här borde vi se till att vi koordinerar ännu lite mer än vi gjort hittills. Tack.