253. Cecilie Tenfjord-Toftby (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
253
Speaker role
Konservatives talsperson
Date

Herr president! Jag vill på den konservativa gruppens vägnar tacka för det positiva bemötande som vårt medlemsförslag om den viktiga skogsnäringen och ett gemensamt nordiskt ställningstagande gentemot EU och skogspolitiken har fått.

Beslutet i EU om LULUCF är avgörande för att vi ska kunna fortsätta att använda vår skog. Det är en viktig näring - viktig för landsbygden och för omställningen till grön ekonomi. Det visade vad vi kan åstadkomma om vi agerar som en samlad nordisk kraft. Beslutet i EU gick vår väg tack vare att vi i de nordiska länderna gjorde gemensam sak med våra baltiska vänner.

Norden och Baltikum är EU:s tillväxtkorridor. Vi har gemensamma ställningstaganden, men vi får full kraft först när vi samarbetar och samordnar oss tidigt i EU-processen. Därför är det viktigt att vi formaliserar vårt arbetssätt så att vi alltid kollar om det finns gemensam nordisk nytta när EU aviserar nya förslag.

I dag beslutar vi om Norden, EU och skogspolitiken. Andra områden bör följa. Ett område där jag anser att vi behöver göra en gemensam kraftsamling är energiområdet. Energiproduktion och EU:s regelverk om energiomställning påverkar alla områden i samhället, och EU:s tredje energipaket har tolkats och uppfattats mycket olika i de nordiska länderna, trots att vi i grunden delar synen på hur energiproduktionen ska fungera och trots att vi har en gemensam nordisk-baltisk elbörs.

Varför tolkar och implementerar vi olika? Vi behöver mer samarbete kring EU:s beslut, och vi behöver mer Norden i EU.

Jag vill återigen tacka för det positiva bemötandet och välkomnar dagens beslutsförslag.