The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Side-events og nordisk deltagelse i CSW63 i New York

11.03.19 | Event
FNs kvindekommissions årlige møde (CSW63) foregår d. 11-22. marts i New York hos FNs hovedkvarter. Årets prioriterede tema er "Sociale tryghedssystemer, adgang til offentlige tjenester og bæredygtig infrastruktur til ligestilling mellem kvinder og piger". Gennemgangstemaet er "Kvindernes empowerment og forbindelsen til bæredygtig udvikling". Den nordiske sidebegivenhed finder sted i samarbejde med UN Women og The Nordic Gender Effect at Work.

Information

Location

New York, NY
United States

Dates
11 - 22.03.2019