The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Fokus på jämställdhet när Sverige leder Nordiska rådet

23.01.19 | News
Jessica Polfjärd ved Nordisk Råds Session 2018
Photographer
Sara Johannessen
De nordiska länderna hör till världens mest jämställda men fortfarande är löneskillnader, ojämlika maktförhållanden och utanförskap problem i alla delar av regionen.
​​​​​​​Nordiska rådets årliga temasession i april ska behandla jämställdhet i arbetslivet. Temat är direkt kopplat till FN:s Agenda 2030 och innebär en fördjupning av det globala hållbarhetsmålet nr 5, jämställdhet.

Jämställdhet som en förutsättning för demokrati är ett av de centrala fokusområden som lyfts fram i det svenska presidentskapsprogrammet.

-Trots att arbetet för jämställt arbetsliv har pågått i decennier, har vi mycket kvar att göra för att verkligen nå målet, konstaterar Nordiska rådets president, Jessica Polfjärd.

I Sveriges program för presidentskapet frågas bland annat vilka åtgärder som behövs för att öka den demokratiska delaktigheten i samhället.  Utrikesfödda kvinnors situation är särskilt utmanande, och alla de nordiska länderna har liknande utmaningar vad gäller integration och inkludering.

Målsättningen är att vi ska lyckas ändra de sociala normerna och stereotyperna i hela regionen.

Jessica Polfjärd, president för Nordiska rådet

-Tanken är att vi verkligen ska lära av varandras erfarenheter, betonar Jessica Polfjärd. Arbetet och förändringen involverar alla, också pojkar och män, understryker hon. Målsättningen är att vi ska lyckas ändra de sociala normerna och stereotyperna i hela regionen.

Svenska delegationens målsättning är att under 2019 i samband med alla större evenemang belysa betydelsen av demokratins införande samt den breda folkliga förankring som leder till inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

Utöver jämställdhet kommer det kommande EU-valet att vara i fokus i samband med Nordiska rådets temasession. Parlamentarikerna kommer att debattera Norden och EU och hur de nordiska länderna skall agera i EU efter valet. Sessionen hålls i Köpenhamn den 8.-9. april.

Contact information