Fokus på likestilling når Sverige leder Nordisk råd

23.01.19 | Nyhet
Jessica Polfjärd ved Nordisk Råds Session 2018
Fotograf
Sara Johannessen
De nordiske landene er blant verdens mest likestilte, men fortsatt er lønnsforskjeller, ujevne maktforhold og utenforskap problemer i alle deler av regionen. ​​​​​​​Nordisk råds årlige temasesjon i april skal behandle likestilling i arbeidslivet. Temaet er direkte koblet til FNs Agenda 2030 og innebærer en fordypning av globalt bærekraftmål nr. 5, likestilling.

Likestilling som en forutsetning for demokrati er et av de sentrale fokusområdene som framheves i det svenske presidentskapsprogrammet.

– Til tross for at arbeidet for likestilt arbeidsliv har pågått i flere tiår, har vi mye igjen å gjøre for å virkelig nå målet, konstaterer Nordisk råds president Jessica Polfjärd.

I Sveriges program for presidentskapet spørres det blant annet om hvilke tiltak som trengs for å øke den demokratiske deltakelsen i samfunnet.  Utenlandsfødte kvinners situasjon er spesielt utfordrende, og alle de nordiske landene har lignende utfordringer når det gjelder integrering og inkludering.

Målsetningen er at vi skal greie å endre de sosiale normene og stereotypiene i hele regionen.

Jessica Polfjärd, president for Nordisk råd

– Tanken er at vi virkelig skal lære av hverandres erfaringer, understreker Jessica Polfjärd. Arbeidet og forandringen involverer alle, også gutter og menn, understreker hun. Målsetningen er at vi skal greie å endre de sosiale normene og stereotypiene i hele regionen.

Den svenske delegasjonens målsetning er at man i 2019 i forbindelse med alle større arrangementer belyser betydningen av demokratiets innføring samt den brede folkelige forankringen som fører til inkluderende, deltakelsebasert og representativt beslutningstaking på alle nivåer.

I tillegg til likestilling vil det kommende EU-valget være i fokus i forbindelse med Nordisk råds temasesjon. Parlamentarikerne kommer til å debattere Norden og EU og hvordan de nordiske landene skal agere i EU etter valget. Sesjonen holdes i København 8.–9. april.