Fokus på ligestilling under Sveriges præsidentskab i Nordisk Råd

23.01.19 | Nyhed
Jessica Polfjärd ved Nordisk Råds Session 2018
Fotograf
Sara Johannessen
De nordiske lande er nogle af de mest ligestillede i verden, men der er stadig problemer med løngab, ulige magtforhold og manglende inkludering i hele regionen. Nordisk Råds årlige temasession i april skal handle om ligestilling på arbejdsmarkedet. Temaet er knyttet direkte til FN’s 2030-agenda og indebærer, at man fordyber sig i bæredygtighedsmål nummer 5, som handler om netop ligestilling.

Ligestilling som en forudsætning for demokrati er et af de centrale fokusområder, der fremhæves i det svenske præsidentskabsprogram.

– Selvom vi i flere årtier har arbejdet på at skabe ligestilling på arbejdsmarkedet, er der lang vej igen, før vi når i mål, konstaterer Nordisk Råds præsident, Jessica Polfjärd.

I Sveriges program for præsidentskabet spørger man blandt andet, hvilke tiltag der er nødvendige for at øge den demokratiske deltagelse i samfundet.  Situationen er særligt udfordrende for udenrigsfødte kvinder, og de nordiske lande har meget ens udfordringer, hvad angår integration og inklusion.

Målsætningen er, at vi skal formå at ændre de sociale normer og stereotyper i hele regionen.

Jessica Polfjärd, præsident for Nordisk Råd

– Tanken er, at vi for alvor skal lære af hinandens erfaringer, understreger Jessica Polfjärd. Arbejdet og forandringen involverer alle, også drenge og mænd, pointerer hun. Målsætningen er, at vi skal formå at ændre de sociale normer og stereotyper i hele regionen.

Den svenske delegations målsætning er, at man i forbindelse med alle større begivenheder i 2019 skal fremhæve betydningen af demokratiets indførelse og den brede folkelige forankring, som fører til inkluderende, deltagelsesbaseret og repræsentativ beslutningstagning på alle niveauer.

Udover ligestilling vil også det kommende EU-valg være i fokus på Nordisk Råds temasession. Parlamentarikerne skal debattere Norden og EU, og hvordan de nordiske lande skal agere i EU efter valget. Sessionen afholdes i København den 8.-9. april.