Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaa Ruotsi kohdistaa huomion tasa-arvoon

23.01.19 | Uutinen
Jessica Polfjärd ved Nordisk Råds Session 2018
Valokuvaaja
Sara Johannessen
Pohjoismaat kuuluvat maailman tasa-arvoisimpiin maihin, mutta palkkaerot, epätasa-arvoiset valtasuhteet ja syrjäytyminen ovat yhä ongelmana koko alueella. Pohjoismaiden neuvoston huhtikuinen teemaistunto keskittyy tasa-arvon toteutumiseen työelämässä. Teema kytkeytyy suoraan YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelmaan, ja se syventää tasa-arvoa koskevaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta numero 5.

Tasa-arvo demokratian edellytyksenä on yksi keskeisistä painopistealueista, kun Ruotsi toimii Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaana.

– Vaikka tasa-arvoisen työelämän puolesta on taisteltu vuosikymmeniä, tavoitteen saavuttaminen vaatii vielä paljon työtä, toteaa Pohjoismaiden neuvoston presidentti Jessica Polfjärd.

Ruotsin puheenjohtajuusohjelmassa kysytään muun muassa, millaisin toimenpitein yhteiskunnassa voidaan lisätä demokraattista osallisuutta.  Erityisen haastava on ulkomaalaissyntyisten naisten tilanne, ja kaikilla Pohjoismailla on yhtäläisiä haasteita kotouttamisessa ja osallistamisessa.

Tavoitteena on saada muutettua sosiaalisia normeja ja stereotypioita koko alueella.

Jessica Polfjärd, Pohjoismaiden neuvoston presidentti

– Ajatuksena on, että meidän pitää aidosti oppia toistemme kokemuksista, Jessica Polfjärd painottaa. Työ ja muutos vaativat kaikkien – myös miesten ja poikien – panosta, hän korostaa. Tavoitteena on saada muutettua sosiaalisia normeja ja stereotypioita koko alueella.

Ruotsin valtuuskunta pyrkii vuonna 2019 valottamaan demokratiaan siirtymisen merkitystä neuvoston kaikissa suurissa tapahtumissa. Samalla korostetaan demokratian nauttimaa laajaa kansalaisten tukea, joka johtaa osallistavaan ja edustukselliseen päätöksentekoon kaikilla tasoilla.

Tasa-arvon lisäksi Pohjoismaiden neuvoston teemaistunto keskittyy tuleviin EU-vaaleihin. Parlamentaarikot käyvät keskustelua Pohjolan ja EU:n suhteista sekä vaalien jälkeisistä Pohjoismaiden toimintatavoista EU:ssa. Istunto pidetään Kööpenhaminassa 8.–9. huhtikuuta.