Agenda

  22.03.22

  09:00 - 09:05

  1.
  Opening of the Session

  1.1.
  Approval of the list of delegates

  09:05 - 10:30

  2.
  War in Europe again – how can the Nordic Region best help Ukraine and ensure security in the Nordic Region, Europe, and the world?

  2.1.
  Topical debate

  10:30 - 11:15

  3.
  Question time with the Ministers for Nordic Co-operation

  3.1.
  How should the Enestam report on civilian crisis preparedness and the Nordic Council strategy for social security be followed up by the Nordic countries?

  11:15 - 12:00

  4.
  The Nordic welfare model and its future

  4.1.
  Debate with the Ministers for Nordic Co-operation and the ministers for social affairs and health

  14:20 - 14:40

  6.
  Knowledge and Culture in the Nordic Region

  6.3.
  Vote

  15:15 - 15:55

  9.
  Growth and development in the Nordic Region

  9.5.
  Vote

  15:55 - 16:25

  10.
  First consideration of new member’s proposals

  06.05.22 | News

  Hård kritik mot otillräckligt nordiskt transportsamarbete

  De nordiska regeringarna släpar fötterna efter sig i frågan om stärkt samarbete om transportinfrastruktur. Nordiska rådet har under många år bett regeringarna att stärka samarbetet genom att inrätta ett eget ministerråd för transport. Hittills har regeringarna inte följt parlamentariker...

  04.04.22 | News

  Finland lyfter välfärden som prioriterad fråga i Nordiska rådet

  Den gröna omställningen, en åldrande befolkning och allt färre som jobbar och betalar för vår välfärd. Det är bara några utmaningar som den nordiska välfärdsmodellen står inför. Modellen är värd att slå vakt om, anser Finland, som lyfter välfärdsfrågan som en av de viktigaste prioriteri...

  29.06.22 | Information

  The Nordic Council

  First and foremost, the Nordic Council’s politicians are driven by the desire to make the Nordic region one that people want to live and work in. This is also the primary objective of the ideas and proposals for co-operation that are borne out of the Nordic Council.