The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Skriftligt spørgsmål om de alvorlige forhold, som Statens Institut for Folkesundhed i Grønland og Syddansk Universitet påviser i befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018 (E 9/2019)