The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Præsidieforslag om ændringer af Forretningsordenens paragraffer 44, 65 og 83