4.3.
Member’s proposal on a common Nordic line linked to the security of the fifth generation mobile network, A 1819/presidium (The Conservative Group)

72
Pål Jonson
Presentation

Fru ordförande! Norden är världens mest digitaliserade region. Grunden för det har lagts genom en stark digital infrastruktur i vår del av världen.

75
Joakim Strand
Presentation

Värderade ordförande, värderade nordiska vänner! Jag vill passa på att berömma den konservativa gruppen för ett väl utarbetat medlemsförslag på ett angeläget tema.

77
Aron Emilsson
Presentation

Fru president! I Nordisk frihet ser vi väldigt positivt på önskan att etablera gemensamma riktlinjer för just 5G-nätverk.