4.3.
Þingmannatillaga um sameiginlega norræna stefnu í öryggismálum varðandi fimmtu kynslóðar farsímanet, A 1819/presidiet (flokkahópur hægrimanna)

72
Pål Jonson
Erindi

Fru ordförande! Norden är världens mest digitaliserade region. Grunden för det har lagts genom en stark digital infrastruktur i vår del av världen.

75
Joakim Strand
Erindi

Värderade ordförande, värderade nordiska vänner! Jag vill passa på att berömma den konservativa gruppen för ett väl utarbetat medlemsförslag på ett angeläget tema.

77
Aron Emilsson
Erindi

Fru president! I Nordisk frihet ser vi väldigt positivt på önskan att etablera gemensamma riktlinjer för just 5G-nätverk.