75. Joakim Strand (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
75
Person
Talerrolle
Mittengruppens talesperson
Dato

Värderade ordförande, värderade nordiska vänner! Jag vill passa på att berömma den konservativa gruppen för ett väl utarbetat medlemsförslag på ett angeläget tema.

Vårt Norden njuter en framskjuten position med en välutbyggd digital infrastruktur. Det är en bra grund för nästa steg i den femte generationens mobila nät. Utöver det som medlemsförslaget lyfter om 5G nätets betydelse för saker som självkörande bilar och autonoma fabriker finns anledning att även framhålla den viktiga roll som 5G nätet kommer att kunna spela för optimering av energiproduktion och energikonsumtion. I detta sammanhang går betydelsen av säkerhetsaspekter inte att överskatta. Jag vill också framhålla vikten av att de nordiska länderna har en ambition att faktiskt bli världsledande i att på systemnivå i realtid hantera och optimera energiteknologisystem. Det ger oss potentialen att göra reell och global skillnad för en hållbar energiproduktion i en tid när klimatförändringar står för dörren. Samtidigt skapar det en grund för en ny global affärsverksamhet och nya världsledande forsknings- och innovationsaktiviteter i Norden, någonting som också våra statsministrar mycket väl framförde.

Mittengruppen ser alltså fram emot den fortsatta behandlingen i utskottet, och jag vill också poängtera att vi varmt stöder damernas fotbolls-VM 2027.