4.3.
Medlemsförslag om en gemensam nordisk linje kopplat till säkerheten i femte generationens mobilnät, A 1819/presidiet (Den konservativa gruppen)

72
Pål Jonson
Inlägg

Fru ordförande! Norden är världens mest digitaliserade region. Grunden för det har lagts genom en stark digital infrastruktur i vår del av världen.

75
Joakim Strand
Inlägg

Värderade ordförande, värderade nordiska vänner! Jag vill passa på att berömma den konservativa gruppen för ett väl utarbetat medlemsförslag på ett angeläget tema.

77
Aron Emilsson
Inlägg

Fru president! I Nordisk frihet ser vi väldigt positivt på önskan att etablera gemensamma riktlinjer för just 5G-nätverk.