77. Aron Emilsson (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
77
Person
Talerrolle
Nordisk Friheds talsperson
Dato

Fru president! I Nordisk frihet ser vi väldigt positivt på önskan att etablera gemensamma riktlinjer för just 5G-nätverk. Den här frågan hakar för övrigt på ett klokt och högaktuellt sätt i en del av de frågor som arbetsgruppen om samhällets säkerhet har väckt. Den arbetsgruppen lägger ju fram sin rapport under den här sessionen.

Inte minst mot bakgrund av berättigade bekymmer som har tagits upp i förbindelse med både nätets sårbarhet i relation till exempelvis försvarsmässiga installationer eller industrispionage är det uppenbart att det kan finnas en rad säkerhetsrisker som är förbundna just med utrullningen av 5G i våra nordiska länder. I Nordisk frihet ser vi en stor nytta i att ta dessa bekymmer på allvar och samarbeta om de här frågorna i de nordiska länderna. Det är nämligen så att graden av digitalisering är särskilt hög i våra länder jämfört med många andra länder, och därför har vi politiker ett än större och accentuerat ansvar att förhålla oss till detta gentemot våra medborgare. De ska kunna lita på att digitala system, till exempel kommunikationer med eller mellan offentliga myndigheter, också omfattas av den högsta möjliga graden av säkerhet.

Därför hälsar vi detta medlemsförslag välkommet, och vi ser fram emot det vidare arbetet med förslaget. Det finns en rad frågor vi måste få svar på, och det finns en rad bekymmer som vi måste ta på allvar. Vi tror dock att vi under beredningens gång kan visa på en gemensam nordisk nytta och en gemensam nordisk väg även i förhållande till Östersjöområdet och vårt absoluta närområde i Baltikum, liksom i Europa i stort. Vi välkomnar alltså den fortsatta behandlingen av förslaget.