62. Vittus Qujaukitsoq (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
62
Speaker role
Nordisk samarbejdsminister, Grønland
Date

Tak, formand. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Danmark for forberedelsen af det kommende formandskab i 2020. Vi har haft en god dialog og et konstruktivt samarbejde omkring tilrettelæggelsen af formandskabsprojektet. 

Grønland er som bekendt en ø og et kystsamfund, der lever af havets ressourcer. Derfor er det faldet naturligt for Grønland, at formandskabsprogrammet skal omfatte elementer omkring bæredygtighed og værdiskabelse i kystsamfund med særlig fokus på fiskerierhvervet. Vores tre delprojekter er bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcer i de nordiske kystsamfund og værdiskabelse og bæredygtig udvikling inden for fiskeriet. Det sidste er omkring sygesikring.

Derudover er Grønland også optaget af at involvere de unge i de delelementer, som vi beskæftiger os med, og derfor glæder vi os også til, at de unge får et særligt fokus inden for de tre førnævnte fokusområder, og til, at de unge involveres, så de påtager sig et større ansvar for, hvordan vi i fremtiden forvalter vores ressourcer. Derefter skal vi have sat fokus på sygesikring, så alle får gavn af det, der ligger af tekniske og juridske muligheder, og så vi får strammet op omkring sygesikringen.

Så vi glæder os til at samarbejde med jer til næste år. Tak.