181. Nina Sandberg (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
181
Person
Speaker role
Utskottet för välfärd i Nordens talesperson
Date

Da skal jeg snakke litt på vegne av utskottet for velferd.

Takk først for redegjørelsen fra likestillingsminister Mogens Jensen. Dette kommer til å være et viktig redskap for å følge opp hvordan Ministerrådet jobber med likestilling.

Likestilling er en av forutsetningene for å bli et integrert og bærekraftig Norden. Likestilling har vært en viktig prioritet i velferdsutvalget dette året. Vi har bl.a. fokusert på likelønn, på kvinners inkludering på arbeidsmarkedet, på meeto og mange andre ting.

Det nordiske likestillingssamarbeidet har dette programmet som en overordnet ramme. Vi ser positivt på at likestillingsintegreringen er så godt i gang, selv om det er litt varierende på ulike sektorer.

Helt til slutt: Likestillingsindikatorene kommer til å bli et godt grunnlag for å følge med og følge opp, og Nordisk råd ser fram til at de videreutvikles og blir enkelt tilgjengelig for allmennheten.

Norden har en viktig rolle å spille internasjonalt. Nordiske erfaringer med systematisk likestillingsarbeid bør kunne spres enda bedre.