182. Bente Stein Mathisen (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
182
Speaker role
Den konservativa gruppens talesperson
Date

Selv om vi er lengst framme i verden når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn, er det likevel en vei å gå. I en rapport fra OECD pekes det på noen utfordringer. Det er lav andel kvinner i lederstillinger, særlig i privat næringsliv, hvor én av ti toppledere er kvinner. Vi har et kjønnssegregert arbeidsmarked, og kvinner jobber mer deltid enn menn. Dette er selvsagt utfordrende å jobbe med. Vi må tilstrebe et samfunn med like muligheter for kvinner og menn i arbeidslivet og i styrer og råd.

Jeg er stolt av å kunne representere et parti som hadde en minister som for over ti år siden fikk igjennom kjønnskvotering i styrer og råd, så nå er det altså krav om minst 40 pst. av hvert kjønn i styrer og råd i Norge.

Vi konservative er opptatt av en viktig verdi, og det er valgfrihet. Vi må respektere de valg som kvinner og menn gjør for sitt liv, og de valg som gjøres rundt kjøkkenbordet i den enkelte familie. Det er mange som kjenner på tidsklemma. Det er faktisk også noe som heter ønsket deltid, og det må respekteres. Staten kan ikke i detalj styre alt ved livene våre, hvordan vi skal leve våre liv og innordne oss. Det må fortsatt være rom for valgfrihet når det gjelder likestilling.