289. Mikael Staffas (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
289
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Tack herr president, och tack ministern för redogörelsen av den digitala framtiden! Vi har väldigt mycket utmaningar och möjligheter att utnyttja den här digitala verksamheten som ligger framför oss. Ministern nämnde 5G, och vi fick i ett replikskifte höra att det finns problem med 5G om det hanteras på olika sätt. Men från mittengruppen vill vi lyfta fram ett annat problem, och det är kunskapen och de som ska arbeta och utveckla den här tekniken: vi saknar dem. De finns, men de finns inte i den omfattning som de efterfrågas. Redan för fyra, fem år sedan fanns det rapporter som berättade att det fanns stora brister, och vi har inte noterat att det har skett några direkta förändringar, utan bristen kvarstår och jag är beredd att påstå att den också accelererar och blir större. Så en direkt fråga från mittengruppen: Vad tänker samarbetsministrarna göra för att lösa och säkra den kvalificerade kompetensen inom det digitala området som är väsentligt för att vi ska kunna lita på och verkligen ta vara på de möjligheter som den digitala framtiden kan föra med sig?