368. Åsa Karlsson (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
368
Person
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Fru president, delegater och nordiska vänner! Vi socialdemokrater i Nordiska rådet håller med om att det är viktigt att skapa incitament för att belöna resurseffektiva byggnader och byggnationer. Vi vill också främja bästa praxis för resurseffektivitet inom byggandet, särskilt i Arktis. Vi från Socialdemokratiska gruppen stöder därför förslaget om klimatsmart byggande i Norden. Det finns ett behov av att ställa om i byggbranschen så att den blir mer klimatneutral.

Skogen är en av våra viktigaste naturtillgångar. En ökad användning av trä i byggnader är en viktig komponent i satsningen för att vi ska bli koldioxidneutrala. I min hemstad, Skellefteå, i norra Sverige satsar vi stort på trä. Vi har arbetat fram en träbyggnadsstrategi. Där byggs mycket i trä, till exempel hus, hallar och broar. Just nu håller man där på att bygga en av Nordens största publika byggnader i trä i form av ett kulturhus.

Trä är ett bra och hållbart material. Men det kan också finnas andra hållbara material, så samtidigt som vi stöder förslaget vill vi inte ha någon politisk detaljstyrning. Vi anser att vi politiker ska sätta ramarna och överlåta till branscherna att hitta de bästa lösningarna inom de ramar som vi politiker har satt upp.

Cirka 50 procent av byggnadernas koldioxidutsläpp under hundra år kommer just från byggnadsmaterialet och de övriga 50 procenten från byggnadernas resursförbrukning. Samtidigt vet vi att byggandet står för 5-7 procent av koldioxidutsläppen i vårt samhälle. Därför anser vi socialdemokrater att det är avgörande att minska byggnadernas koldioxidutsläpp.