383. Arman Teimouri (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
383
Speaker role
Udvalget for Vækst og Udviklings talsperson
Date

Herr president! Genom att automatiskt erkänna andra nordbors utbildningar och yrkesmässiga kvalifikationer tar vi bort allvarliga gränshinder i Norden. Då slipper man olika valideringsprocesser, som onekligen tar tid, effektiverar administration och ökar förvärvsfrekvensen i hela Norden.

I dag är det upp till varje land att definiera vilka krav man ställer på en examen. Inte sällan måste en person med en examen eller kvalifikation från ett annat nordiskt land komplettera sin utbildning för att kunna leva upp till dessa irrationella krav. Dessa processer kan ibland bli så komplexa och långdragna att det i princip blir omöjligt att söka och få ett jobb i ett nordiskt grannland.

År 2017 gjordes en kartläggning som visar att bara i Danmark och Sverige gjorde de komplicerade valideringsprocesserna att 25 000 personer lät bli att pendla till arbete över Öresund. Samma och liknande studier visar att länderna kan tjäna flera hundra miljoner kronor per år genom att förenkla och snabba upp de nationella valideringsprocesserna.

Herr president! Det finns goda exempel. År 2018 ingick såväl Baltic Council of Ministers som Beneluxunionen avtal om att automatiskt erkänna varandras utbildningar. Efter många år av omständligt valideringsarbete och kompletteringsbehov, som till slut resulterade i systemtrötthet och insikten om att även utbildningar skiljer sig åt, är motsvarande utbildningar i grannländerna kvalitativt acceptabla i dag.

Med tanke på de nordiska ländernas långa tradition av samarbete och höga grad av tillit till varandras länder och system anser utskottet att Norden i samma anda som Baltic Council of Ministers och Beneluxunionen borde kunna ingå tillitsbaserade avtal rörande i första hand högre utbildningar och på sikt även se möjligheten att inbegripa reglerade yrkeskvalifikationer.

I Nordiska ministerrådets handlingsplan för mobilitet 2019-2021 står det att man ska säkerställa att ömsesidigt erkännande av utbildningar, yrkeskvalifikationer och autoriseringar förs i mål, vilket innebär att likvärdiga utbildningar i de nordiska länderna i största möjliga utsträckning erkänns automatiskt. Dörren för utskottets betänkande står med andra ord på glänt.

Utskottet tycker att det här är ett bra medlemsförslag. Låt oss ta bort onödiga gränshinder, effektivisera administrationen och öka förvärvsfrekvensen i hela Norden!