407. Gunilla Carlsson (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
407
Speaker role
Presidiets talesperson
Date

Herr president! Jag talar för presidiets räkning. Förslaget om Nordiska rådets tv-pris har behandlats i presidiet sedan 2015. Det gäller både det ursprungliga förslaget och en reviderad version. Efter diskussioner och en gedigen genomgång finns det ingen majoritet för förslaget. Av denna anledning föreslår presidiet att Nordiska rådet inte går vidare med medlemsförslaget.

Syftet med Nordiska rådets priser är att lyfta och sprida intresset för den nordiska kulturgemenskapen och miljösamarbetet i Norden. En majoritet av presidiet tycker inte att medlemsförslaget skulle tillföra mervärde i form av att synliggöra eller bidra till att nordisk tv-produktion får genomslag i Norden. Det finns redan ett synligt och växande nordiskt samarbete om tv-produktion både hos Nordvision och hos Nordisk Film- & TV-fond. Det finns också redan nordiska tv-priser.

Presidiet har genomfört en översyn av Nordiska rådets prisgala och Nordiska rådets priser inklusive ett tv-pris. Denna översyn lyfter fram att det finns behov av att få ordning på den redan befintliga organiseringen, ekonomin och kommunikationen av Nordiska rådets redan existerande priser innan det etableras nya priser. Nordiska ministerrådet, utskottet för kunskap och kultur, utskottet för ett hållbart Norden och presidiet delar denna uppfattning.

Mittengruppen har reserverat sig mot presidiets beslut om att inte gå vidare med förslaget. Mittengruppen föreslår i stället att man kombinerar ett tv-pris med det existerande Nordiska rådets filmpris. Frågan om ett kombinerat tv- och filmpris kom upp i presidiets beredning, och presidiet hade möjlighet att fortsätta att behandla förslaget enligt denna idé. Men presidiet har valt att inte göra det.

Aslutningsvis, herr president, föreslår presidiet att Nordiska rådet inte går vidare med medlemsförslaget.