421. Linda Ylivainio (Replik)

Herr president! Tack, Christian Juhl!

Ruth Grung har förtjänstfullt berättat om vilka institutioner vi har besökt. Jag har bara haft möjlighet att vara med på besöken från januari och framåt. Vid varje tillfälle vid besöken i april och september har jag ställt mig frågan om de iakttagelser som jag och mina kollegor gjort hade kunnat ske i mitt eget hemland.

Med tanke på Christian Juhls inlägg och med tanke på att räkenskaperna granskas av den danska riksrevisionen är min enkla fråga till Christian Juhl: Hur kan denna brist på transparens och insyn – att vi inte har ändamålsenliga och effektiva styrningsmodeller och så vidare – vara möjlig i Danmark? Jag vet att ni är världens lyckligaste folk, men snälla Christian: Utveckla detta för en yngre kollega, är du snäll!