The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Skriftlig fråga om Sveriges försvarsbudget och dess påverkningar på försvarssamarbetet med Finland (E 22/2020)