The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Deklaration med anledning av tsunamin i Uummannaq på Grönland, från MR-SAM mötet den 22. juni 2017.

22.06.17 | Declaration
Vi de nordiske samarbejdsministre udtrykker vores dybe medfølelse med det grønlandske folk i denne svære situation

Information

Adopted
22.06.2017
Location
Tromsø, Norge

MR-SAM udtaler på den baggrund følgende:

”Vi de nordiske samarbejdsministre udtrykker vores dybe medfølelse med det grønlandske folk i denne svære situation. Vore tanker går til alle berørte af den frygtelige naturkatastrofe.

Vi bakker i Norden op om Grønland og vi vil konkret anmode den nordiske helseberedskabsgruppe (”Svalbard-gruppen”), som ivaretager det nordiske samarbejde i forbindelse med kriser og katastrofer på baggrund af den nordiske sundhedsberedskabsaftale, om at se på mulighederne for at stå til rådighed med bistand i det omfang Grønland skønner at have behov for det i denne ulykkelige situation.”