Samarbejdsministrene (MR-SAM)

Det er i praksis de nordiske samarbejdsministre som på opdrag af statsministrene har ansvaret for samordningen af det nordiske regeringssamarbejde.

Information

Adresse

Ved Stranden 18 DK-1061 Köpenhamn K

Contact
Telefon
+45 33 96 02 00

Content

  Persons
  News
  Declaration
  Information
  Funding opportunities

  Samarbejdsministrene (MR-SAM)

  Nordisk Migrant Ekspert Forum

  Nordisk Migrant Ekspert Forum er knyttet til det nordiske samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere og har til formål at bidrage med et velunderbygget og mangfoldigt vidensgrundlag til det nordiske samarbejde om integration.

   

  Gå til organisation
  Nordisk Samarbejdskomité (NSK)
  Nordisk Samarbejdskomité har ansvaret for den løbende koordinering af samarbejdet og er også bestyrelse for ministerrådets sekretariat i København. Nordisk Samarbejdskomité består af højere embedsmænd fra de respektive landes udenrigsministerier.
  Gå til organisation
  Departement for Udenrigsanliggender, Grønlands Selvstyre (GL)
  Lagmandskontoret, nordisk samarbejde (FO)
  Nordisk samarbejdskontor (ÅL)
  Nordisk Sekretariat, nordisk samarbejde (IS)
  Udenrigsministeriet, nordisk samarbejde (FI)
  Udenrigsministeriet, nordisk samarbejde (NO)
  Udenrigsministeriet, nordisk samarbejde (SV)
  Udenrigsministeriet, Sekretariatet for ministeren for nordisk samarbejde (DK)
  Ekspertgruppen for Bæredygtig Udvikling
  Ekspertgruppen skal rådgive Nordisk Samarbejdskomité og samarbejdsministrene om bæredygtig udvikling.
  Gå til organisation
  Nordisk rådgivningskommitté för Arktis, NRKA
  I forbindelse med vedtagelsen af et nyt Arktisk Samarbejdsprogram i 2002 blev der oprettet en Nordisk rådgivningskommitté för Arktis (NRKA). Nordisk Rådgivningskommitté för Arktis består af de nordiske medlemmer af Arktisk Råd samt repræsentanter for Færøerne, Grønland og Åland. I forhold til Nordisk Ministerråd skal NRKA rådgive Samarbejdsministrene og Nordisk Samarbejdskomité om arktiske spørgsmål.
  Gå til organisation
  Sekretariatet for den arktiske ekspertkomité
  Grænsehindringsrådet

  Grænsehindringsrådet er et politisk nedsat organ, som på opdrag af de nordiske regeringer skal fremme den frie bevægelighed i Norden for både privatpersoner og virksomheder. Grænsehindringsrådet blev etableret i 2014. Formandskabet i Grænsehindringsrådet roterer årligt mellem de nationale medlemmer af Grænsehindringsrådet og følger formandskabet i Nordisk Ministerråd. Formandskabet i Grænsehindringsrådet skal lede grænsehindringsarbejdet i samarbejde med Nordisk Ministerråds generalsekretær.

  Gå til organisation
  Grænsehindringsarbejde
  Grænsehindringsarbejdet er et vigtigt nordisk samarbejdsområde og en del af arbejdet med at leve op til statsministrenes vision om Norden som verdens mest integrerede region. Arbejdet styres af Grænsehindringsrådet, som indledte sin virksomhed i januar 2014. På baggrund af Grænsehindringsrådets fornyede mandat fra og med 2018 er det kvantitative mål at fjerne 8-12 grænsehindringer om året inden for arbejdsmarkedet, socialområdet, uddannelsesområdet og erhvervslivet.
  Gå til organisation
  Informationstjenester

  Informationstjenester under MR-SAM

  Gå til organisation
  Grænsetjenesten
  Grænsetjenesten er et grænse- og myndighedsoverskridende samarbejde mellem Sverige og Norge. Grænsetjenestens hovedopgave er at modtage og behandle spørgsmål fra personer og virksomheder som på den ene eller anden måde bevæger sig mellem landene.
  Gå til organisation
  Info Norden

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Formålet med tjenesten er at gøre det lettere for personer at krydse de nordiske grænser.

  Gå til organisation
  Norden i Fokus
  Norden i Fokus giver den nationale debat en nordisk vinkel. Norden i Fokus-kontorerne arrangerer seminarer og udstillinger om aktuelle temaer indenfor politik, miljø, erhvervsliv og kultur. Hovedmålgrupperne er embedsmænd, politikere, journalister og interesseorganisationer.
  Gå til organisation
  Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesvig
  Det nordiske informationskontor har til opgave at samordne de nordiske aktiviteter i Sønderjylland og informere om det nordiske samarbejde. Kontoret formidler nordisk kultur gennem en række aktiviteter i grænseregionen blandt andet nordiske forfatterbesøg, kunstudstillinger, koncerter, læsekredse og rejser i Norden. Kontoret har desuden til opgave at styrke kendskabet til Sønderjylland og Sydslesvig i det øvrige Norden.
  Gå til organisation
  Nordkalottens Gränstjänst
  Nordkalottens Gränstjänst er sagkyndig inden for grænseproblematikker. Tjenesten formidler information og rådgiver privatpersoner, virksomheder og organisationer som har aktiviteter på tværs af grænserne mellem Finland/Sverige og Finland/Norge. Tjenesten arbejder desuden for at nedbryde grænsehindringer.
  Gå til organisation
  Øresunddirekt
  Øresunddirekt er en informationstjeneste som formidler offentlig information fra myndighederne til borgerne og erhvervslivet i Øresundsregionen. Øresunddirekt består af en webredaktion i København samt et informationscenter på Hjälmaregatan 3 i Malmø. På Informationscentret Øresunddirekt i Malmø assisterer Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen og Skatteverket med personale som på stedet giver information fra myndighederne ud fra et Øresundsperspektiv.
  Gå til organisation
  Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK)
  NORDBUK er rådgivende og koordinerende organ i alle børne- og ungdomsspørgsmål i Nordisk Ministerråd.
  Gå til organisation
  Sekretariat for NORDBUK
  Nordisk udvekslingsordning (NORUT)
  Tjenestemandsudvekslingen giver statsansatte mulighed for at få kendskab til forvaltningen i et andet nordisk land (lande) end hjemlandet. Det årlige stipendiebeløb fordeles mellem landene samt Færøerne, Grønland og Åland af en gruppe bestående af én kontaktperson fra hvert land samt Færøerne, Grønland og Åland.
  Gå til organisation