The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Ministerrådsforslag om nyt samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for regional udvikling og planlægning