The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Skriftlig fråga om det pågående Davvi Vindkraft-projektet på Rásttigáisá-fjället i Nordnorge (E 26/2020)