The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Skriftlig fråga med anledning av alla de gränshinder som uppstått i och med pandemin (E 6/2021)