The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Skriftlig fråga om övervakningen av gränspendlare (E 13/2021)