20.
A sustainable Nordic Region

20.1.
Committee proposal on the Youth Fund for Biodiversity and Climate, A 1862/sustainability, Reservation

383
Oddný G. Harðardóttir
Main speech

Nú hefst dagskrárliður 20., sjálfbær Norðurlönd. Undir þessum lið liggur fyrir að afgreiða þrjár þingmannatillögur.

 

Skandinavisk översättning

386
Emilia Töyrä
Presentation

Precis som Magnus Ek sa tidigare är bakgrunden till fonden ett miljöpris på 300 000 danska kronor som inte hämtades ut.

390
Maria Stockhaus
Response to reply

Fru president! Det är som sagt svårt att starta en fond utan att ha några andra aktörer som är intresserade av att vara med och finansiera.

20.2.
Consideration of member’s proposal on a joint Nordic strategy for decommissioning wind turbines and recycling waste from the wind turbine industry, A 1852/sustainability

392
Anders Kronborg
Main speech

Fru præsident, ærede Nordisk Råd. Når vi kigger ud over de nordiske lande, skal vi jo være rigtig stolte. Vi er om nogen gået foran med den grønne energi, med at bygge i tusindvis af vindmøller.

393
Ola Elvestuen
Presentation

Nordiske kolleger! Alle de nordiske landene skal bli klimanøytrale, og de skal bli det så raskt som de klarer, og med tydelige tidsbestemmelser.

394
Lars Andersson
Presentation

Vi i Nordisk frihet välkomnar förslaget från de danska socialdemokraterna och tycker att det är en mycket god idé att vi gemensamt i Norden utvecklar metoder för att ta ned och återvinna komponente

20.3.
Committee proposal on a joint Nordic final repository for NORM waste, A 1860/sustainability

396
Magnus Ek
Presentation

Kära nordiska vänner! Det här ser vi från Mittengruppen som ett mycket spännande förslag och kanske också ett mycket nödvändigt förslag. Detta är trots allt inte vilket avfall som helst.

20.4.
Vote