394. Lars Andersson (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
394
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Vi i Nordisk frihet välkomnar förslaget från de danska socialdemokraterna och tycker att det är en mycket god idé att vi gemensamt i Norden utvecklar metoder för att ta ned och återvinna komponenter från våra vindkraftverk. Att vi inte kan göra det i dag innebär naturligtvis ett omfattande miljöproblem, och det växer i takt med utbyggnaden av dessa vindkraftverk. Om vi skulle kunna lösa detta problem gemensamt i Norden kan vi sedan exportera lösningen till resten av världen till gagn för både miljön, nordiskt näringsliv och sysselsättningen.

Nordiska ministerrådet beställde tidigare en rapport av forskare, där de skulle svara på frågan på vilket sätt som Norden bäst kan bidra till att förbättra klimatet i världen. Svaret blev: genom teknikutveckling och teknikspridning. Det aktuella ärendet handlar om just detta, och det är därför ett mycket positivt förslag. Teknikutveckling och teknikspridning får en global utväxling eftersom andra länder vill ha den miljövänliga tekniken om den bara är god nog. Därmed lyckas man minska klimatutsläpp och miljöbelastning i länder som man aldrig annars skulle nå genom att bara vara ett föredöme.

Slutligen vill jag bara göra ett litet medskick till COP 26-förhandlingarna, som pågår just nu: Den klimatstrategi som inte omfattar metoder att drastiskt få ned utsläppen i exempelvis Kina och Indien är dömd att misslyckas om vi ska rädda klimatet.