396. Magnus Ek (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
396
Person
Speaker role
Midtergruppen
Date

Kära nordiska vänner! Det här ser vi från Mittengruppen som ett mycket spännande förslag och kanske också ett mycket nödvändigt förslag. Detta är trots allt inte vilket avfall som helst. Det är ingenting som vi på kort tid kan hantera och sedan anse att problemet är löst, utan även om det här är relativt sett lågradioaktivt avfall är det ett avfall som måste hanteras och förvarassäkert under lång tid.

Jag ska säga att det är sällan jag som lantbrukare är särskilt glad över det svenska gråberget. Men precis det som är problemet i mitt privatliv är det som är fördelen här: Det är stabilt, det sitter där det sitter och det flyttar inte på sig. Det är detta som den tidigare talaren refererade till som de skilda geologiska förutsättningar som gör att delar av Norden har goda förutsättningar för slutförvar medan andra har betydligt mindre goda förutsättningar för den här typen av slutförvar. Det förekommer också i dagsläget i några fall att avfall exportas utanför Norden, och detta ser vi som en uppenbar risk om vi inte på olika sätt i de olika nordiska länderna hittar goda och långsiktiga lösningar. Om vi ska klara av att planera för gemensamma förvarslösningar krävs det att man reder ut både praktiska och lagmässiga hinder. I Sverige planerar Svensk Kärnbränslehantering för ett slutförvar av långlivat radioaktivt avfall vid sidan av slutförvaret av kärnbränsle. Om vi vill ha en gemensam hantering måste man reda ut hur vi kan transportera avfallet över gränserna. Vi måste veta var det ska förvaras, och vi måste också göra som Svensk Kärnbränslehantering gör och jobba med långsiktig acceptans i lokalområdet.

Av de här anledningarna tycker vi i Mittengruppen att detta är ett gott förslag, som gott kan få bifall!