393. Ola Elvestuen (Inlägg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
393
Person
Speaker role
Mittengruppen
Datum

Nordiske kolleger! Alle de nordiske landene skal bli klimanøytrale, og de skal bli det så raskt som de klarer, og med tydelige tidsbestemmelser. Vi skal altså kutte alle våre fossile utslipp, vi skal ta vare på mer natur, og vi skal bygge en økonomi som ligger innenfor naturens tåleevne. Vi skal omstille våre samfunn til mindre bruk av ressurser og mer gjenvinning. Gjenvinning og gjenbruk er en avgjørende del av å begrense global oppvarming. En sirkulær tenkning kommer ikke til å være like enkelt å implementere ved alle typer avfall, men en livssyklustekning for alle produkter og materialer må likevel bli en selvfølge framover. Nå diskuterer vi vanskeligheten ved gjenvinning ut fra et medlemsforslag fra Midtengruppen og med et tillegg fra Den sosialdemokratiske gruppen.

Vi vil at vår nye fornybare energi ikke fører til bortkastede materialer eller unødvendig ny produksjon. Komposittmaterialer av høy kvalitet med unike egenskaper er avgjørende for vindkraftverkenes effektivitet. Likevel er det viktig å påpeke at 85–90 pst. av turbinene og vindturbinene også i dag kan resirkuleres. Rotorbladene består av materialer som må tåle stor slitasje, og det er nettopp det som gjør det spesielt vanskelig å gjenvinne. I dag deponeres de, de forbrennes, noe brukes også til sementproduksjon, men vi trenger å gjøre mye mer. Dette er en utfordring som vil bli større etter hvert som vindkraftverkene våre blir eldre og stadig flere. I Midtengruppen er vi enige i at vi sammen bør finne en løsning på dette i Norden. Vi må sørge for at også fornybar energi gir så lite nye problemer som mulig. Det kan vi best gjøre i fellesskap i Norden, og derfor går Midtengruppen inn for at forslaget godkjennes.