388. Maria Stockhaus (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
388
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Fru president! Ungdomars engagemang i klimatfrågan är viktigt och ska tas på största allvar. Men vi från Konservativa gruppen anser inte att det är rimligt att gå vidare med en ungdomsfond för biodiversitet och klimat. En viktig anledning är att det i dagsläget inte är klarlagt varifrån fonden faktiskt ska få sina pengar, förutom den lilla pott pengar som finns med i budgeten. Det finns en önskelista utan någon större substans. Det enda vi riskerar att göra är att ge våra ungdomar ett vackert paket som är snyggt på utsidan men som faktiskt inte innehåller någonting alls.

Vi anser att det är viktigt att ungdomars engagemang i klimatfrågan kan tas till vara på andra, mer effektiva sätt. I stället för att bygga upp strukturer och fonder vid sidan om bör vi fokusera på att involvera ungdomarna och låta dem påverka alla de program och projekt som berör klimat och miljö som redan finns i det nordiska samarbetet.

Från Konservativa gruppen stöder vi reservationen.