15.2.
Member’s proposal on the approval of student discounts on trips throughout the Nordic Region, A 1891/growth, tabled by the Centre Group

295
Simon Holmström
Main speech

Fru president! Varför krymper andelen nordiska studenter som studerar i nordiska länder? Den frågan ställdes tidigare här under sessionen. Valet av studiestad beror på många saker.