295. Simon Holmström (Huvudinlägg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
295
Speaker role
Midtengruppen
Datum

Fru president! Varför krymper andelen nordiska studenter som studerar i nordiska länder? Den frågan ställdes tidigare här under sessionen. Valet av studiestad beror på många saker. Det kan vara alltifrån landets anseende och lärosätets renommé till marknadsföring och trendiga yrken, men det handlar till stor del också om ekonomi. Vi kan inte göra allt för valutasvängningarna, men vi i det nordiska samarbetet kan göra mycket annat för att lindra den ekonomiska merkostnad som det faktiskt innebär att studera i ett nordiskt land. För det är ju inte alltid så att familjen kan stötta med bidrag till studenterna.

En stor sådan merkostnad är just transporterna. I dag har respektive land studentrabatter på tåg, bussar och andra kollektiva transportmedel, men de gäller inte alltid för de nordiska studenterna. Det är ett onödigt gränshinder.

Vi i mittengruppen anser att studentrabatter i kollektivtrafiken ska gälla i hela Norden. Det är bra för nordiskt utbyte, för studenters plånböcker och för klimatet. Det gynnar nämligen hållbara transportsätt på köpet. Vi önskar därför att Nordiska ministerrådet ska utreda lösningar för ett gemensamt nordiskt digitalt studentkort. Det vore positivt om man tog lärdom från Norge, som redan har en sådan lösning. Ett nordiskt digitalt studentkort för kollektivtrafiken bidrar därmed aktivt till förverkligande av vår gemensamma vision om världens mest hållbara och integrerade region.