312. Kaisa Juuso (Huvudinlägg)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
312
Person
Speaker role
Utskottet för välfärd i Norden
Date

Arvoisa herra presidentti! Esittelen Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan mietinnön konservatiivisen ryhmän ehdotuksesta pohjoismaisten lähetystöjen yhteistyön lisäämisestä kunniasorron kohteeksi joutuvien lasten ja nuorten auttamiseksi kotiinpaluussa.

Konservatiivinen ryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, että ne tekevät aloitteen siitä, että maiden ulkomaanedustustot tekevät yhteistyötä ja koordinoivat toimintaansa voidakseen nopeasti ja tehokkaasti auttaa avioliittoon pakotettuja lapsia ja nuoria.

Tiedämme, että lapsia ja nuoria painostetaan lähtemään Pohjoismaista pakkoavioliiton solmimista varten, vaikka se on kiellettyä. Heidän lukumäärästään ei ole olemassa tilastotietoja.

Paras keino on tietenkin estää lasten ja nuorten lähtö maasta, mutta koska se aina onnistu, nämä lapset ja nuoret tarvitsevat apua kotiinpaluuseen. 

Avioliittoon pakotetun lapsen tai nuoren auttaminen kotiinpaluussa vaatii hyvää paikallistuntemusta ja yhteyksiä paikallisiin viranomaisiin. Tämä vaatii Pohjoismaiden edustustojen yhteistyötä ja koordinointia. Täytyy huomioida, että kunkin valtion viranomaistoiminta sen omalla alueella kuuluu kansainvälisen oikeuden mukaisesti valtion sisäisiin asioihin. 

Pohjoismailla on nyt olemassa sopimuksia, joiden puitteissa yhteistyötä voidaan tehdä. Esimerkkinä mainitsen Wienin yleissopimuksen ja Helsingin sopimuksen pohjoismaisesta yhteistyöstä. 

Ehdotus on ollut lausuntokierroksella, ja vastauksia on saatu Norjan ulkoministeriöstä, Islannin Pelastakaa Lapset -järjestöltä, Islannin lapsiasiavaltuutetulta sekä Ruotsin ja Tanskan ulkoministeriöistä.

Ehdotuksen lausuntokierrokselta on tullut esiin, että yhteistyön tärkeydestä ollaan yksimielisiä ja että pohjoismaista koordinointia pidetään onnistuneena. Maiden lausunnoissa tuetaan sitä, että Pohjoismaiden ulkomaanedustustot tekevät yhteistyötä, jotta ne voivat auttaa tehokkaasti avioliittoon pakotettuja lapsia ja nuoria.

Arvoisa herra presidentti! Haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret kuuluvat Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan tärkeimpiin työaloihin. Hyvinvointivaliokunnan sosiaalidemokraattinen ryhmä, Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ja Vapaa Pohjola tukevat konservatiivien ehdotusta.

Sosiaalidemokraattinen ryhmä kuitenkin katsoo, että asia täytyy selvittää tarkemmin muun muassa ulkoministeriöiden avustuksella.

Vapaa Pohjola taas toteaa, että kysymys on monimutkainen ja pelkän suurlähetystöjen välisen yhteistyön sijaan tulisi miettiä myös, minkä asioiden parissa voidaan tehdä konkreettista yhteistyötä. Vapaan Pohjolan jäsenet haluavat lisäksi laajentaa kysymystä koskemaan myös lapsia, joita vanhemmat lähettävät kotimaihinsa kasvatettaviksi liiallisen länsimaalaistumisen takia.