The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Skriftligt spørgsmål om beregningen af politiske tiltags finanspolitiske konsekvenser