The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

E 8/2022 - Skriftlig fråga om utfasning av stödet till nordiska kulturverksamheter