The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Nordiska rådets sommarmöten

27.06.22 | Event
Nordiska rådets presidium och de fyra utskotten håller sina sommarmöten under denna vecka.

Information

Dates
27 - 30.06.2022
Type
Nordiska rådets möte

Nordiska rådets presidium, Utskottet för tillväxt  och utveckling i Norden, Utskottet för kunskap och kultur i Norden, Utskottet för ett hållbart Norden och Utskottet för välfärd i Norden håller varje år sina sommarmöten i slutet av juni.

Contact information